Заедно сътворихме Най-важния час на Земята

подарени часове

Над 1069 души в Bulgaria подариха:

490
часа

Свържи се с природата

2,334
часа

Възстанови природата

796
часа

Научи повече за природата

14
часа

Вдъхнови други да се грижат за природата

353
часа

Друг начин за положителна промяна