Класация по местоположение

Избери местоположението си, за да видиш колко часа подариха на Земята хората в твоя регион

1

China

2

India

3

Philippines

4

Viet Nam

5

Portugal

6

Zambia

7

United States

8

Bolivia, Plurinational State of

9

South Africa

10

Indonesia

416,818

часа

266,028

часа

116,448

часа

57,769

часа

37,064

часа

26,366

часа

25,956

часа

23,072

часа

19,318

часа

14,506

часа